W Obiekcie Villa Bravo Międzyzdroje opracowano i wdrożono procedurę bezpieczeństwa regulującą funkcjonowanie Obiektu w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Celem Procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Gości i pracowników, a także minimalizacja ryzyka epidemicznego.

Ważne zasady i informacje, które Gość powinien poznać przed przyjazdem

 1. Wstęp na teren Obiektu mają jedynie Goście, pracownicy i dostawcy.
 2. Czas przebywania dostawców jest ograniczony do niezbędnego minimum, a drogi dostaw zostały wydzielone.
 3. Każdy Gość przyjeżdzający do Obiektu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zapisów Procedury.
 4. Do Obiektu przyjeżdżamy zdrowi – bez żadnych objawów infekcji. Według przepisów prawa mamy prawo odmówić zakwaterowania osobom mającym znamiona infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała, osłabienie). Stąd Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy meldunku osoby, która nie dostosuje się do procedur lub wykazuje objawy choroby.
 5. Jeżeli Gość chorował na COVID-19, jego obowiązkiem jest poinformowanie nas o tym fakcie.
 6. W obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, tj. osób nie będących Gośćmi, pracownikami lub dostawcami.
 7. Na basenie z użytkowania wyłączone zostały nadmuchowe suszarki do włosów.
 8. W Recepcji obowiązuje zakaz przechowywania jakichkolwiek przedmiotów należących do Gości: bagaży, lekarstw oraz depozytów.
 9. Osobiste rzeczy Gości pozostawione w pokoju po wymeldowaniu będą poddawane utylizacji. Utylizacji podlegać będą również wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości w sali jadalnej, gabinetach, salach ćwiczeń, na basenie.

Części wspólne Obiektu  

 1. Każda osoba przebywająca w częściach wspólnych zobowiązana jest do noszenia maseczki lub przyłbicy.
  1. Sprzątanie części wspólnych odbywa się przy użyciu środków o potwierdzonym działaniu dezynfekcyjnym wraz z odkażaniem często dotykanych powierzchni i pomieszczeń, tj. klamek, poręczy, uchwytów; windy i przycisków w windach, a także ogólnodostępnych toalet.
  1. Przy wejściu do Obiektu i restauracji, w recepcji, ogólnodostępnych toaletach oraz na każdym piętrze przy windzie umieszczono dozowniki z płynem do odkażania rąk.
  1. Osoby przebywające w częściach wspólnych zobowiązane są do zachowania między sobą dystansu 2 m.

Recepcja

 1. Pracownicy recepcji  oddzieleni są szybą ochronną.
 2. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba.
 3. Przed obsługą każdy Gość proszony jest o dezynfekcję dłoni.
 4. Po każdym Gościu dezynfekcji podlegają blaty, terminal płatniczy i karty-klucze.
 5. Formalności meldunkowe dokonywane przy recepcji ograniczono do niezbędnego minimum (m.in. klauzula RODO i karta pacjenta wypełniana w pokoju).

Pokoje hotelowe

 1. Sprzątanie, dezynfekcja oraz wietrzenie pokoi odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Każdorazowo, po wyjeździe Gościa, pokój jest gruntownie sprzątany, wietrzony przez min. 15 minut, powierzchnie często dotykane (m.in. blaty, krany, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora, poręcze krzeseł/foteli, zagłówki łóżek).
 3. Rutynowe sprzątanie pokoi odbywa się na wyraźne życzenie Gościa, podczas jego nieobecności. W tym czasie następuje również dezynfekcja często dotykanych powierzchni oraz wietrzenie.
 4. Personel sprzątający wykonuje swoje obowiązki w środkach ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki).

Sala restauracyjna

 1. Przed wejściem do sali umieszczono dystrybutor środka dezynfekcyjnego dla wchodzących.
 2. Goście wchodzący na salę proszeni są o zachowanie dystansu 2 metrów między sobą.
 3. Do momentu zajęcia miejsc przy stolikach Goście zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.
 4. Goście zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczęcia i zakończenia posiłków.
 5. Po opuszczeniu przez Gości sali, stoły i krzesła każdorazowo podlegają dezynfekcji.
 6. Dozowniki przypraw oraz inne dodatki do dań podawane są na życzenie Gościa i dezynfekowane po każdym użyciu.
 7. Wszyscy pracownicy kuchni oraz obsługa kelnerska ma bezwzględny obowiązek pracy w środkach ochrony osobistej: rękawiczkach, maseczkach lub przyłbicach. Pracownicy kuchni dodatkowo wyposażeni są w jednorazowe fartuchy.

VIII. Strefa SPA and Wellness, basen i sauny

 1. Przed wejściem do strefy znajdują się środki do dezynfekcji.
 2. Pracownicy strefy obsługują Gości w maseczkach lub przyłbicach
  i rękawiczkach.
 3. Na basenie i saunach obowiązuje ograniczenie (wynikające z przepisów) liczby osób jednocześnie korzystających z tych pomieszczeń.
 4. W saunie suchej może przebywać jednocześnie 50% pierwotnie dopuszczalnej liczby osób.
 5. Przed skorzystaniem z sauny Goście zobligowani są do umycia ciała wodą z mydłem.
 6. W saunach Goście zobligowani są do siedzenia na ręcznikach.
 7. Szatnie, przebieralnie, szafki podlegają dezynfekcji po każdym użyciu.

Personel

 1. Pracownik z objawami chorobowymi nie jest dopuszczany do pracy.
 2. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o każdym pogorszeniu samopoczucia swojego bezpośredniego przełożonego.
 3. Wszyscy pracownicy Obiektu wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).
 4. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa oraz stosowania postanowień niniejszej procedury.
 5. Pracownicy mają zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.
 6. W przestrzeniach wspólnych przeznaczonych dla pracowników (szatnie, zaplecza, pokoje socjalne) personel ma obowiązek zachować zasady dystansu społecznego.